Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 1476

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 139412

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1502355

Liên kết website

UD CNTT
Văn bản
Lich lam viec
1 cửa
dvc
thu moi
eofice
DGCBCC
Họp thư điện tử

Trang nhất » Giới thiệu

Phòng Văn hoá và Thông tin

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, thể thao và du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-TL ngày 20 tháng 3 năm 2008 của UBND huyện Lai Vung về việc thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện Lai Vung.

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Lai Vung, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, thông tin truyền thông và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, 814, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn huyện.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

a) Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, đề án chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch Thông tin và Truyền thông, chương trình biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao;
b) Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện;
c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đề án, chương trình đã được phê duyệt, hướng dẫn thông tin, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông…;
d) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng gia đình văn hoá, cơ quan văn hoá, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.
e) Giúp UBND huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấp phép thuộc lĩnh vực về lĩnh vực văn hoá, thông tin truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND huyện;
f) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin ở cơ sở, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện;
Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính viễn thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
g) Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tự nhân, hướng dẫn triển khai và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực văn hoá gia đình, thể dục thể thao, du lịch Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật;
h) Hướng dẫn tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Văn hoá – Thông tin thuộc UBND xã, thị trấn;
i) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá gia đình, thể dục thể thao, du lịch trên địa bàn huyện;
k) Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của UBND huyện;
l) Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các tổ chức đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về lĩnh vực bưu chính viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, phát thanh, quảng cáo…;
m) Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với quản lý phát thanh, truyền thanh cơ sở;
n) Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, công tác tiếp dân theo thẩm quyền và theo sự chỉ đạo của UBND huyện;
p) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và truyền thông;
q) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 

Đăng nhập thành viên

Thư viện ảnh

Quảng cáo

VNPT
Vina
Mobi
Viettel
Vietnammobile
anh
manguon